İYİ Partili Çıray’dan Bakan Koca’ya: Hekimlere zulmetmekten bıkmadınız mı?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ni kıymetlendirdi. Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca‘nın “Beyaz Reform” diye tanıttığı yeni yönetmelikte 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi (madde 38 hariç) doktor ve çalışanın kapsam dışı bırakıldığını, bu statüler için de gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini tabir eden Çıray, şunları kaydetti:

“Yayınlanan yönetmelikle aylık gelirde bir artış hedeflenmesine rağmen, doktorlarımızın daima olarak lisana getirdikleri tek kalemde, emekliliğe yansıyan temel maaş taleplerinin karşılanması yerine fiyat kalemleri daha da artırılmıştır. Gelirlerinin hesaplanması bu kadar karmaşık olan ve fiyatları çeşitli kriterlerle modül kesim ödenen bir öbür meslek kümesi daha yoktur. Üstelik maaşa eklenen sabit ödemeye, taban ödeme ve teşvik ödemesi ismi altında, tekrar tabiplerin performanslarına bağlı olan bir diğer ödeme eklediniz. Taban ve teşvik ödemeleri, kesintileri olabilen ödemeler olup maalesef hala doktorların tek kalem maaş taleplerine karşın aylık gelirlerinin büyük bir kısmı, her ay ölçüsü belgisiz ve değişken olarak öbür meslek kümelerinde olmayan performansa dayalı olarak hesaplanacaktır. Güya performans siteminin fişini çekecektiniz. Ancak merak etmeyin, siz performansın fişini çekemediniz ancak sıhhat çalışanları sizin fişinizi çekecek.”

Torpil, baskı ve tehdit iddiası

Aytun Çıray, teşvik ödemesinin hizmete katkı, verimlilik, finansal sürdürülebilirliği sağlama ile bilhassa hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti üzere subjektif; torpil, kayırma ve baskı ögesi olabilecek kriterleri olduğunu savundu. Taban ödemenin disiplin cezalarında bir ile üç ay ortasında değişen sürelerce kesilecek olmasının hem Anayasa’nın “cezaların kanunla düzenlenmesi” amir kararına karşıt olduğunu hem de tabipleri gelirleri ile tehdit ettiğini ve rahatlıkla berbata kullanılabileceğini ileri sürdü. Bunun hukukun “tek suça tek ceza” unsuruna alışılmamış olduğunu da belirten Çıray’ın açıklaması şöyle:

“Bu yönetmelikle tabiplerin gelirlerini artırmak için mesai dışı çalışmaları istenmektedir. Doktorların Anayasa’dan kaynaklanan dinlenme hakları çalışılan müddetten sayılmamakta ve müsaade kullanan doktorların fiyatlarında kesinti olmaktadır. Bu, tekrar tabiplere has bir haksızlıktır. Bu yönetmelikle yurt dışı kongre müsaadeleri kapsama alınmamış olup sıhhat raporlarında 7 gün, yıllık müsaadelerde de aylık 12 günden sonra kesinti devam etmektedir. Yıllık müsaadeler çalışılan müddetten sayılmalıdır. Sonuç olarak, doktorların asli beklentisi olan tek kalemde, temel ve emekliliğe yansıyan maaş talebine karşılık vermeyen, performansın fişini çekmiş olduğu söylenen, fakat ek ödemenin tekrar performans kriterleri ile yalnızca ismi değiştirilerek yapıldığı, ağır iş yükü üzerinden devam eden ve bir yenilik olarak disiplin kriterini de baskı ögesi olarak getiren, tüm doktorları kapsamayan bu yönetmelik beklentileri karşılamamaktadır.

Hekimlerimiz, aylardır sıhhat sisteminin düzeltilmesi için taleplerini iletiyorlar. Doktor maaşları, özlük hakları, sıhhatte şiddet, malpraktis üzere mevzularda kazanımlar elde etmek için, kurdukları sendikaların çatısı altında birleşerek haklarını arıyorlar. Lakin sizin ‘Beyaz Reform’unuz da öteki vaatleriniz üzere kof çıktı. Sayın Koca, doktorların umutlarıyla oynamaktan, meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir