Meclis açıkladı… Darbe var raporu yok… O isimler dinlenmedi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM İçtüzüğü’nün “Meclis araştırma komitesi ve yetkileri” başlıklı 105. hususunda Meclis araştırmasının yürütülmesi misyonunun, genel kararlara nazaran seçilecek bir özel kurula verileceğinin belirtildiği tabir edildi.

Bu kurulun üye sayısı, çalışma mühleti ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği konusunun Meclis Liderinin teklifi ile Genel Konseyce tespit edildiği anlatılan açıklamada, araştırmasını 3 ay içinde bitiremeyen kurula bir aylık kesin mühlet verileceği de anımsatıldı.

Komisyonun bu müddet sonunda da çalışmasını tamamlayamaması halinde ise 15 gün içinde araştırmanın tamamlanmamasının nedenleri ya da o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Şurada görüşme açılacağı belirtilen açıklamada, Genel Şuranın bu görüşme ile yetinebileceği üzere yeni bir komite da kurabileceği kararının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede 1 Kasım 2015 ila 24 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan 26. Yasama Periyodu içerisinde, TBMM Genel Konseyinde alınan 26 Temmuz 2016 tarihli kararla “Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Teşebbüsü ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Taraflarıyla Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Hedefiyle Meclis Araştırması Komisyonu” kurulduğu hatırlatıldı.

Araştırma Kurulunun çalışmalarına 4 Ekim 2016’da başladığı, bir aylık ek müddet almadığı için çalışmalarının 4 Ocak 2017’de hukuken sona erdiği anlatılan açıklamada, “Komisyon tarafından müddeti içerisinde TBMM Başkanlığına bir rapor sunulmadığı üzere, kurulun çalışmalarını mühleti içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Konseyde görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir.” denildi.

“HUKUKİ RAPOR YOK”

Açıklamada, Araştırma Komitesince hazırlandığı belirtilen ve medya organlarında fotoğrafına yer verilen rapor taslağının, 12 Temmuz 2017 tarihinde Komite Lideri tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığına sunulduğu lakin komitenin CHP’li kimi üyelerince, “kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak ile TBMM Başkanlığına sunulan raporun tıpkı metin olmadığının, yapılan değişikliklerin ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu gerekçesiyle tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmelerin rapordan çıkarılması gerektiğinin” iletildiği belirtildi.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı tarafından itirazların kıymetlendirilerek gereğinin yapılması için 14 Temmuz 2017 tarihli yazının Araştırma Kuruluna iletildiği aktarılan açıklamada, “Devam eden süreçte, kurul üyelerinin ‘Komisyonda görüşülen metin’ olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük kararlarına uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Kurulu Raporu, TBMM Başkanlığına sunulmamıştır.” sözüne yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Dolayısıyla, 26. Yasama Devri’nde kurulan 15 Temmuz Araştırma Komitesi tarafından İçtüzükte öngörülen müddet içerisinde tamamlanarak birebir yasama periyodunda TBMM Başkanlığına sunulan ve komite üyelerinin, komitede görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, öteki bir sözle TBMM İçtüzüğü kararları yeterince hukuken Meclis Araştırması Kurulu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.

Diğer taraftan TBMM İçtüzüğünün 77. unsurunun ikinci fıkrası ‘Yasama periyodu başında, evvelki devirde verilmiş yazılı soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri … kararsız sayılır.’ kararını içerdiğinden; 26. Yasama Devri’nin bitip 24 Haziran 2018 tarihinde yeni yasama periyodunun başlamasıyla, kelam konusu Meclis Araştırması kararsız hale gelmiştir.

26. Yasama Devri’nin tamamlanmasıyla birlikte, TBMM Genel Şurasının 26 Temmuz 2016 tarihli kararına istinaden Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Teşebbüsü ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Taraflarıyla Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Emeliyle açılan Meclis Araştırması hakkında resmi rastgele bir süreç yapabilme imkanı kalmamıştır.”

Açıklamada, içinde bulunulan 27. Yasama Devrinde TBMM İçtüzüğü’nün 77. hususu uyarınca kararsız hale gelen kelam konusu Meclis Araştırmasına ait olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26. Yasama Devri’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında yapılabilecek yeni bir hukuksal sürecin bulunmadığı lakin kurulun faaliyetlerine ait en kıymetli bilgi kaynağını teşkil eden komite tutanaklarına erişimin mümkün olduğu kaydedildi.

KOMİSYON AKAR VE FİDAN’I DİNLEMEDİ

TBMM’nin açıklanmayan raporu, resmi internet sitesinde ‘hükümsüz’ olarak yer alıyor. Araştırma Komitesinin başkanlığını AKP Milletvekili, eski başsavcı Reşat Petek yapmıştı. 4 Ekim 2016’da kurulan ve müddet uzatma kararı almadığı için üç aylık çalışma müddeti 4 Ocak 2017 tarihinde dolan kurul son toplantısını 22 Aralık 2016 tarihinde yapmıştı. Kurulda periyodun MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Lideri Hulusi Akar ile darbe teşebbüsünü birebir gün saat 14.45’te MİT’e giderek bildiren, lakin çabucak sonra MİT işçisi yapılan kara pilot binbaşı O.K.’nın dinlenememiş olması tenkit konusu olmuştu. Kurulun CHP’li üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, binbaşı O.K.’nın komitede dinlenmesini önlemek için MİT çalışanı yapıldığını savunmuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir