Salgının etkisiyle 163 milyon, Ukrayna’daki savaşın etkisiyle 71 milyon kişi yoksulluğa sürüklendi

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler (BM) datalarına nazaran, Güney Asya’daki fakirler dünyadaki fakirlerin yarısını oluşturuyor.

Covid-19’un tesiriyle çok yoksulluk sonu olan günde 2.15 dolara çalışanların sayısında 1990’dan beri kaydedilen düşüş durdu ve bu sayı yüzde 8.1 arttı. Bu artışa salgının yanı sıra savaşlar ve iklim değişikliği de tesir etti.

Salgının iktisatta devam eden tesirleri, savaşlar ve tüm dünyada yükselen fiyatlar nedeniyle 2021’de 143 ila 163 milyon kişinin yoksulluk hududu altına düştüğü raporlara yansırken, Dünya Bankası bu sayıya 2022’de 75 ila 95 milyon kişinin daha ekleneceğini iddia ediyor.

Özellikle besin enflasyonunun fakirleri daha fazla vurması, fakir ülkelerde kişi başına gelirin üçte ikisinin besin harcamalarına yapılacağı kestirim edilirken, bu oranın gelişmiş ülkelerde gelirin dörtte birini bulması bekleniyor.

Yoksulların yarısı Güney Asya’da yaşıyor

Dünya Bankası, 2030’da yüzde 3’e düşürmeyi planladığı fakirlerin oranının, salgın öncesinde yapılan gelecek projeksiyonlarına nazaran ulaşılması güç bir gaye olduğuna, salgın sonrası ise daha güç bir gaye olduğuna dikkati çekiyor.

BM datalarına nazaran, dünyada çok yoksulluk hududunun altında gelir elde edenlerin yarısı Güney Asya’da yaşıyor.

Sahra Altı Afrika’daki fakirler ise dünyadaki fakirlerin üçte birini oluştururken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki fakir sayısı 2015’ten bu yana iki kattan daha fazla arttı.

Özellikle Orta Doğu’daki artışta en büyük etkiyi Suriye ve Yemen’deki iç çatışmalar yapsa da Covid-19’un tesiri tüm gelir kümelerinde yaşandı.

Savaşın tesiriyle 71 milyon kişi yoksullukla tanıştı

Bu tarafıyla Covid-19, son 30 yılda yoksulluğu azaltmaya yönelik global amaçlara en büyük darbeyi vurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın besin ve güç fiyatlarına tesirinin de dünyada fakir sayısını artırması bekleniyor. BM Kalkınma Programına (UNDP) nazaran, artan güç ve besin fiyatları nedeniyle 71 milyon kişinin yoksulluk sonunun altına düştüğü varsayım ediliyor.

UNDP’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tesirlerine yönelik hazırladığı rapora nazaran, savaşın birinci 3 ayında yaklaşık 51 milyon kişi yoksulluk sonunun altına düştü.

Dünyadaki fakir sayısını yüzde 9’a çıkaran bu gelişme, yaklaşık 20 milyon kişinin günlük gelirinin orta alt gelirli ülkelerde yoksulluk sonu olan 3.20 doların altına düşmesine de neden oldu.

(AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir