Yargıtay Başkanı’ndan Gülşen eleştirilerine yanıt

Yargıtay Lideri Mehmet Akarca, isimli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay’ın yeni binasındaki merasimde konuştu. Yeni mevzulara da değindiği açıklamasında Akarca, müzikçi Gülşen’in tutuklanması üzerinden başlayan yargıya yönelik tenkitlere de karşılık verdi. Unsur olarak yargıçlara ve yargı sistemine yönelik tenkitlerin temel bir hak olan tabir özgürlüğü kapsamında olduğunu belirten Akarca, “İftira edilmesi, bir hâkimin ferdî yanılgısından ötürü öteki yargıçların aşağılanması, hâkime yönelik küçültücü tabirler kullanılması ve gerçeklerin kasıtlı olarak çarpıtılması yahut aksi yüz edilmesinin tabir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez” dedi.

‘Sansasyonel haberler yayılması suçtur’

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine nazaran, Akarca konuşmasına şöyle devam etti:

“Yargısal kararların eleştirilmesi doğaldır. Lakin, tenkitlerin insaf ve vicdan ölçüleri içinde mantıklı ve tüzel olması gerekir. Yanlışlı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin gaye alınarak yıpratılması yanlışsız değildir. Çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu üzere Türk ceza muhakemesi sisteminde de yanlışlı kararların düzeltilmesini sağlayacak birçok düzenek vardır. Bir isimli olay duyulur duyulmaz, şimdi kanıtlar dahi toplanmadan yargılama sürecine ait kamuoyu baskısı oluşturmak maksadıyla yazılı ve görsel medya ile toplumsal medya üzerinden gerçek dışı ve sansasyonel haberler yayılması son derece vahimdir. Hatta kabahattir.

‘Yetki kamuoyunda olsaydı mahkemelere gerek olmazdı’

Karar vermek hâkimin anayasal misyonu olup, kimseye devredilemez. Yargıçlara tavsiye ve telkinde bulunulamaz. Karar verme yetkisi kamuoyuna ilişkin olsaydı, mahkemelere gerek kalmazdı. Karar katılaşıncaya kadar yargısal haberlere yorum katılmamalıdır. Aksi takdirde, verilen karar ne kadar yanlışsız olursa olsun kamuoyunda yargıya olan itimat zedelenmektedir. Şuurlu yahut bilinçsiz halde kamuoyu oluşturmaya yönelik bu çeşit faaliyetler karşısında vatandaşlarımızı dikkatli ve uyanık olmaya davet ediyorum.

‘Hakim hukuktan sapmamalı’

Yargının da bu bahiste alması gereken önlemler bulunmaktadır. Öncelikle, yargıya ve yargısal kararlara duyulan itimat, hâkim ve savcıların her türlü siyasal kontaktan kopması, politik güçlerin siyasi çatışmalarından uzak durması ile sağlanabilir. Hakim hiçbir şartta hukuktan sapmamalıdır. İkinci olarak, basına gerekli ve gerçek açıklamalar yapılarak kamuoyunun gecikmeksizin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Üçüncü ve son olarak, yargının halkın eğitimine değer vermesi de gerekir. Yargı bağımsızlığı konusunda şuur seviyesi yüksek bir toplum, gerçek dışı yahut sansasyonel haberlere karşı daha sorgulayıcı ve dikkatli olacaktır.”

‘Yeni Anayasa’ya muhtaçlık var’

Konuşmasının devamında Türkiye’nin yeni bir Anayasa muhtaçlığının olduğunu kaydeden Akarca, şunları söyledi:

İki yüzyılı aşkın anayasacılık anlayışının insanlığa öğrettiği gerçeklere sırtımızı dönemeyiz. Kuvvetler ayrılığı unsuru demokrasinin, insan haklarının ve Anayasanın teminatı olup, yargı organı da dahil olmak üzere devlet organları ortasında fonksiyonel bir istikrar ve denetim sisteminin varlığını gerektirir. Bu nedenle yargı bağımsızlığı yeni anayasanın en karakteristik özelliği olarak ön plana çıkmalı ve daha teminatlı olması nedeniyle yüksek mahkemelerin yargı idaresindeki rolleri güçlendirilmelidir. Bu yaklaşım, yüksek mahkemelerin liderlik ve eğitici olma fonksiyonu ile tam bir tutarlılık içindedir. Yeni anayasa hazırlanırken Yargıçlar ve Savcılar Heyetinin yapısı da gözden geçirilmeli, yasama ve yürütme organlarının tesirlerine karşı yargı bağımsızlığını teminat altına alan sistemler ve yordamlar genişletilerek açıkça düzenlenmelidir. Yargıtay, bu bahiste yapılacak çalışmalara gerekli takviyesi sağlamaya hazırdır.

‘Yargı mensupları etkilenmeye çalışılıyor’

Akarca, konuşmasında hukukun temel fonksiyonunun toplumsal barış ve sistemi sağlamak olduğunu, hukuk devleti olmanın ön şartının ise yargı bağımsızlığından geçtiğini söz ederek özetle şunları söyledi:

‘FETÖ, Türk yargısını karalamaya çalışıyor’

Son yıllarda yargıyı etkileme teşebbüslerine siyasi niteliği ağır basan memleketler arası bir boyut da eklenmiştir. Bilhassa, darbecileri ve yandaşlarını çeşitli formlarda himaye eden birtakım yabancı ülkelerin ve bunların uzantılarının devam eden FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısını karalamaya yönelik faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. Şu bilinmelidir ki Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda şuurlu, eğitimli ve hassastır. Anayasaya, bağlı olduğumuz milletlerarası kontratlara ve kanunlarımıza uygun biçimde yapılan yargılamalar sonucu bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu ve Yargıtay kontrolünden geçerek katılaşan kararlara nazaran FETÖ bir terör örgütüdür. Bu nedenle, milletlerarası alanda Türkiye ile güzel alakalar kurmak isteyenlerin öncelikle bu gerçeği kabul etmeleri ve gerekli somut adımları atmaları zaruridir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir